Tuesday, September 15, 2009

New challenge -jump right in


This time we're running in honor of Patrick Swayze (seen here with Lisa, his wife of 34 years)

1 comment:

Lina said...

Jag är på! Gick dock mycket orutinerat ut och sprang med dåliga batterier i ipoden som la av mitt inne i 5 kilometers spåret...Aaaahhh..